ANWB beste autoverzekeraar van dit moment

Written on:March 14, 2014
Comments
Add One

Automobilisten zijn het meest tevreden over de autoverzekering van de ANWB. Dat komt naar voren uit onderzoek van het onafhankelijke platform Goedkoopsteautoverzekering.net. In de online enquête gaven 288 autobezitters hun mening over hun huidige autoverzekeraar. De ANWB kwam hier als beste verzekeraar naar voren.

De autoverzekering van ANWB werd beoordeeld met een gemiddeld rapportcijfer van een 7.7. De ANWB kwam over het geheel genomen als beste uit de bus, maar vooral als het gaat om het afhandelen van schadeclaims scoort de verzekeraar hoor. Verzekerden van de ANWB geven aan dat het indienen van schadeclaims gemakkelijk is en je wordt door de ANWB goed op de hoogte gehouden van de status van je claim. Bovendien keert de ANWB schade tijdig uit. De ANWB doet het ook goed op het gebied van klantenservice, maar verzekeraar REAAL scoort hier het best. Medewerkers van REAAL zijn het vriendelijkst en meest beleefd en hebben bovendien veel kennis om verzekerden altijd goed te kunnen helpen.

Verzekerden zijn over het algemeen erg tevreden over hun autoverzekering. Voor alle verzekeraars werden hoge rapportcijfers gegeven. De autoverzekering van REAAL en Allianz werden beide beoordeeld met een gemiddeld cijfer van een 7.6. Gevolgd door Achmea en Delta Lloyd die een rapportcijfer van een 7.5 kregen. Verzekeraar ASR kreeg een 7.4. Er zijn geen verzekeraars die een onvoldoende scoorden. Dat is niet alleen te zien aan de gemiddelde rapportcijfers, maar ook aan het aantal ingediende klachten. Slechts 4.4% van de respondenten geeft aan het afgelopen jaar een klacht te hebben ingediend bij zijn verzekeraar.

Verzekerden zijn onwetend

Van alle ondervraagden geeft 43% aan alleen een WA-verzekering te hebben afgesloten voor hun auto, 29% heeft een WA+beperkt Casco verzekering en de overige 28% heeft een Allrisk verzekering. Een groot deel van de autobezitters weet niet wat er eigenlijk binnen de dekking van hun autoverzekering valt. De helft van de ondervraagden weet zelfs niet hoeveel zij per maand betalen voor hun autoverzekering. 43% weet niet welke schade hun verzekering dekt.

Overstappen

Het grootste deel van de autobezitters (62%) geeft aan nog nooit van verzekeraar te zijn overgestapt. Veel verzekerden zouden echter wel overstappen als ze een goedkopere autoverzekering aangeboden krijgen. 29.7% van de ondervraagden zegt al te willen overstappen bij een premieverschil van €1 tot €10. Bij een premievoordeel van €10 tot €20 is 48.4% geneigd over te stappen naar een andere verzekeraar. 12.5% zegt pas te willen overstappen als het premieverschil meer dan €20 bedraagt. Het overige deel van de autobezitters zegt niet niet te willen overstappen.

Niet alleen zijn mensen geneigd over te stappen bij prijsverschil, maar ook lokkertjes werken goed. Maar liefst 42.2% zegt te willen overstappen wanneer er een cadeau zoals een tablet of smartphone wordt aangeboden bij een andere autoverzekering.

Ondervraagden

In totaal namen 288 autobezitters deel aan het onderzoek. Van hen is 58% vrouw en 42% man, met een gemiddelde leeftijd van 27. Het onderzoek is doorgevoerd door het onafhankelijke platform goedkoopsteautoverzekering.net. Het gaat in dit onderzoek om de gemiddelde scores per verzekeraarsgroep. *

Zie de infographic: http://www.goedkoopsteautoverzekering.net/autobezitters-meest-tevreden-autoverzekering-anwb/

* De resultaten uit dit onderzoek zijn gebaseerd op de gemiddelde scores per verzekeraarsgroep.
Achmea: Centraal Beheer Achmea, Avéro Achmea, FBTO, Interpolis, Inshared.Aegon: Aegon, Aegon Bank, Gerust op Weg, Onna-Onna, Kruidvat.Allianz: Allianz Nederland, Allsecur, London Verzekeringen. ASR: ASR, Aon Direct, Budgio, Ditzo, Klik&Go.Delta Lloyd: Delta Lloyd, OHRA, ABN Amro.Generali:Generali.Goudse: de Goudse.Nationale Nederlanden: Nationale Nederlanden, ING Bank. : REAAL, SNS, Proteq, Univé, Zelf.ANWB: ANWB, Unigarant.ZLM: ZLM